Scouting André de Thaye Arnhem

Contributie

Scouting André de Thaye Scoutskamp 2015

Contributie is All-In!!

Ieder lid van Scouting André de Thaye betaalt contributie. Uit deze contributie betalen wij onze blokhut en al onze activiteiten. Alle medewerkers bij Scouting André de Thaye zijn vrijwilligers. De contributie komt dus volledig ten goede aan uw kind.

Nieuwe leden mogen altijd eerst een paar opkomsten gratis meekijken. Als uw kind besluit om te blijven dan vult u een aanmeldformulier in. De contributie moet iedere maand vooraf betaald worden (voorbeeld: de contributie voor mei moet dus op 1 mei betaald zijn). U dient dit zelf te regelen door het juiste bedrag over te schrijven naar rekening NL51 INGB 0003 4439 60 op naam van Stichting Andre de Thaye. Het handigst is om hiervoor een terugkerende betaling in uw bank app in te stellen. Het is niet mogelijk om te betalen via een automatische incasso. Het contributiebedrag staat ook vermeld op het aanmeldformulier.

Bij veel scoutinggroepen moet naast de maandelijkse contributie nog worden bijbetaald voor zomerkampen en speciale activiteiten. Voor sommige ouders is dit een probleem. Wij hebben er daarom voor gekozen om met een all-in contributie te werken. U betaald een vast bedrag per maand waaruit alle kosten, dus ook de kampen en dergelijke betaalt worden. Dit wordt allemaal geregeld door de penningmeester. Eventueel kunt u een beroep doen op de gemeente Arnhem (via de GelrePas) of Stichting Leergeld. Onze staf kan u hierbij op weg helpen.

Deze kampbijdrage (voor zowel zomerkamp als weekend activiteiten) bedraagt gemiddeld ongeveer 11 euro per maand. Dit zit verwerkt in onderstaande contributie.

Onze contributie bedragen zijn per 1 januari 2023 als volgt:
Welpen €21,00 per maand
Scouts €22,00 per maand
Explorers €23,00 per maand
Roverscouts €8,00 per maand
Trollystam €8,00 per maand
Plusscouts €8,00 per maand

De Roverscouts (18+), Trollystam (studenten) en de Plusscouts (21+) hebben een ander contributiemodel en betalen Eur 8,00 per maand. Vervolgens betalen zij apart voor elke activiteit waar ze aan mee wilen doen. Dit omdat in deze groepen de leden veel meer per activiteit bepalen of ze wel of niet aanwezig zijn.

De contributie kan pas worden stopgezet, nadat is afgemeld bij de eigen leiding van de speltak en bij de ledenadministratie. Dit dient schriftelijk te gebeuren via penningmeester@andredethaye.nl en de contributie afdracht stopt dan na de lopende maand.