Scouting André de Thaye Arnhem

Trainingen, veiligheid en vertrouwenspersoon

Trainingen
Bij Scouting André de Thaye wordt gewerkt met kinderen. Daaraan besteden wij de grootste zorg. Zo zorgen we voor trainingen van stafleden op het gebied van Scoutingstechnieken, leiderschap en kamptechnieken. Daarnaast kijken wij ook naar EHBO trainingen en BHV.

Gevoel van veiligheid
Ook Scouting André de Thaye heeft een beleid op het gebied van veiligheid en integriteit. Hieronder vind u een toelichting van dit beleid. Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met ons secretariaat (zie  contact pagina).

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en de gedragscode
Voor alle leden en vrijwilligers boven de 18 jaar (stafleden, bestuursleden en Plusscouts) ingeschreven bij onze groep wordt eens per 3 jaar een VOG aanvraag gedaan. Ook wordt er een VOG aangevraagd voor aspirant-stafleden onder de 18 jaar.

Daarnaast hanteert Scouting Andre de Thaye de gedragscode opgesteld door Scouting Nederland. Alle staf- en bestuursleden ondertekenen bij start van hun functie deze gedragscode. Daarnaast tekenen ook al onze Plusscouts (leden >18 jaar) die deelnemen aan onze groepsactiviteiten of regelmatig ondersteuning bieden bij kampen of opkomsten van onze jeugdonderdelen deze gedragscode. De meest recente versie van onze gedragscode kan opgevraagd worden bij ons secretariaat (zie  contact pagina).

Daarnaast conformeert Scouting André de Thaye zich aan het beleid van Scouting Nederland op onder andere op de volgende zaken: Privacystatement, Privacybeleid, datalekken, beleidsafspraken over het gebruik van persoonsgegevens.

Vertrouwenspersoon
Bij Scouting André de Thaye hebben wij ook een vertrouwenspersoon aangesteld. Ruud van Leeuwen (Voorheen groepsbegeleider) neemt deze functie waar.
U kunt hem bereiken via het mailadres: vertrouwenspersoon@andredethaye.nl

Heeft u een vraag, dilemma, probleem? Het maakt niet uit. Neem contact met onze vertrouwenspersoon op zodat hij u verder kan helpen en actie kan ondernemen.