Scouting André de Thaye Arnhem

Trainingen, veiligheid en vertrouwenspersoon

Trainingen
Bij Scouting André de Thaye wordt gewerkt met kinderen. Daaraan besteden wij de grootste zorg. Zo zorgen we voor trainingen van stafleden op het gebied van Scoutingstechnieken, leiderschap en kamptechnieken. Daarnaast kijken wij ook naar EHBO trainingen en BHV.

Gevoel van veiligheid
Ook Scouting André de Thaye heeft een beleid op het gebied van veiligheid. Dit beleid is te uitgebreid voor onze website en kan op verzoek opgevraagd worden bij ons secretariaat (zie  contact pagina).

Voor de vrijwilligers bij Scouting André de Thaye (stafleden en bestuursleden) wordt altijd een VOG aanvraag gedaan, ook zijn ze verplicht om een gedragscode te ondertekenen welke gebaseerd is op de gedragscode van Scouting Nederland.

Daarnaast conformeert Scouting André de Thaye zich aan het beleid van Scouting Nederland op onder andere op de volgende zaken: Privacystatement, Privacybeleid, datalekken, beleidsafspraken over het gebruik van persoonsgegevens.

Vertrouwenspersoon
Bij Scouting André de Thaye hebben wij ook een vertrouwenspersoon aangesteld. Richard (Voorheen groepsbegeleider) neemt deze functie waar.
U kunt hem bereiken via het mailadres: vertrouwenspersoon@andredethaye.nl

Heeft u een vraag, dilemma, probleem? Het maakt niet uit. Neem contact met onze vertrouwenspersoon op zodat hij u verder kan helpen en actie kan ondernemen.